بایگانی برای
‘رنگ ها’ دسته بندی

هنر دیجیتال رایانه و هنر دیجیتال ! در جهان امروز که رایانه در تمام عرصه های زندگی حضور دارد، عجیب نیست از پدیده‌ای بدیع با عنوان هنر دیجیتال سخن به میان آید. هنری که با ابزاری به نام رایانه و به شکل دیجیتال خلق می‌شود، می‌توان به طور کامل مخلوقی دیجیتالی یا تصویر اسکن شده‌ای [...]

ارتباط با ما