بایگانی برایجولای, 2019

هنر دیجیتال رایانه و هنر دیجیتال ! در جهان امروز که رایانه در تمام عرصه های زندگی حضور دارد، عجیب نیست از پدیده‌ای بدیع با عنوان هنر دیجیتال سخن به میان آید. هنری که با ابزاری به نام رایانه و به شکل دیجیتال خلق می‌شود، می‌توان به طور کامل مخلوقی دیجیتالی یا تصویر اسکن شده‌ای [...]
صحافی چسب گرم در مشهد در این نوع صحافی چون چسب جامد، توسط گرما تبدیل به چسب مایع می شود، نام چسب گرم را بر روی آن گذاشتند. صحافی چسب گرم نوعی از صحافی می باشد که نسبت به سایر انواع صحافی، سریع و ارزان می باشد. اگر بخواهیم برای این نوع از صحافی مثال [...]

ارتباط با ما