برچسب گذاری شده
‘چاپ افست’

برچسب چاپ لیبل تقریبا در هرجایی برای اجناس تبلیغاتی مرسوم، استیکرهای قابل جمع آوری، برای بازاریابی چریکی، برای برچسب زدن روی اجناس و یا به عنوان عکس برچسب شیشه ای روی شیشه های فروشگاه ها و یا دیوارهای سطح شهر مورد نیاز است. برچسب های روی کالا، یکی از محصولات متنوع چاپ شده در سیستم [...]

ارتباط با ما